Chronoloog
 
Plattegrond
Startnummers
Eerste melding
Materiaalkeuring
Warming-up
Callroom
Aantal pogingen
Verlaten baan
Kleding lopers
 
Serie indelingen
Overgangregels
Aanvangshoogten
Topjury
Gedelegeerden
 
Uitslagen
Ceremonie protocollaire
Protesten
Nederlands record
Dopingcontrole
Medische verzorging
 
Afmelden
 
Info printen?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herenweg 3a Maarssen 0346-562590 info@boomkwekerijlhpost.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videobeelden van alle onderdelen vanaf nu!  
De NK Junioren 2007 zijn geweest!  
Op naar Groningen 2008!  
 
 
Protesten

Eventuele protesten dienen te worden ingediend bij de scheidsrechter.

Bereiken deelnemer en scheidsrechter geen overeenstemming, dan kan de deelnemer binnen 30 minuten na het bekendmaken van de officiële uitslag (via de publicatieborden) een schriftelijk protest indienen bij de jury d'appèl.

Protestformulieren zijn te verkrijgen bij het meldbureau tegen betaling van een borgsom van 20 euro. Bij toewijzing van het protest wordt de borgsom terugbetaald.
 
 
© 2007 Stichting Atletiek Utrecht