Chronoloog
 
Plattegrond
Startnummers
Eerste melding
Materiaalkeuring
Warming-up
Callroom
Aantal pogingen
Verlaten baan
Kleding lopers
 
Serie indelingen
Overgangregels
Aanvangshoogten
Topjury
Gedelegeerden
 
Uitslagen
Ceremonie protocollaire
Protesten
Nederlands record
Dopingcontrole
Medische verzorging
 
Afmelden
 
Info printen?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herenweg 3a Maarssen 0346-562590 info@boomkwekerijlhpost.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videobeelden van alle onderdelen vanaf nu!  
De NK Junioren 2007 zijn geweest!  
Op naar Groningen 2008!  
 
 
Ceremonie protocollaire

De uitreiking van de medailles vindt plaats in blokken, zoals in het chronologisch overzicht zal worden aangegeven.

De medaillewinnaars zijn verplicht zich 10 minuten voor de uitreiking (zie voor tijdschema de publicatieborden) te melden bij het verzamelpunt ceremonie protocollaire, in de tent tussen het wedstrijdsecretariaat en de finish.

Zorg ervoor hier op tijd aanwezig te zijn! De ceremonie protocollaire maakt deel uit van de wedstrijd; de reclameregels zijn dan ook onverkort van toepassing.

In geval van protesten waarbij de nummers 1 tot en met 3 betrokken zijn, kan het tijdstip van prijsuitreiking verlaat worden.
 
 
 
© 2007 Stichting Atletiek Utrecht