Chronoloog
 
Plattegrond
Startnummers
Eerste melding
Materiaalkeuring
Warming-up
Callroom
Aantal pogingen
Verlaten baan
Kleding lopers
 
Serie indelingen
Overgangregels
Aanvangshoogten
Topjury
Gedelegeerden
 
Uitslagen
Ceremonie protocollaire
Protesten
Nederlands record
Dopingcontrole
Medische verzorging
 
Afmelden
 
Info printen?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herenweg 3a Maarssen 0346-562590 info@boomkwekerijlhpost.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videobeelden van alle onderdelen vanaf nu!  
De NK Junioren 2007 zijn geweest!  
Op naar Groningen 2008!  
 
 
Eerste Melding

De geselecteerde deelnemers (ook de reserves) dienen zich

uiterlijk 1 (anderhalf) uur voor aanvang van ieder onderdeel

waarvoor zij zich hebben ingeschreven, te melden bij het meldbureau door inlevering van de meldingskaart.

(kogelslingeren 1 uur voor aanvang)

Niet of niet tijdig melden heeft uitsluiting van deelname tot gevolg. Zie in dit verband ook artikel 50, lid 7 van het wedstrijdreglement. Het meldbureau is gevestigd naast het startnummerbureau, in de eerste tent.
 
 
© 2007 Stichting Atletiek Utrecht