Chronoloog
 
Plattegrond
Startnummers
Eerste melding
Materiaalkeuring
Warming-up
Callroom
Aantal pogingen
Verlaten baan
Kleding lopers
 
Serie indelingen
Overgangregels
Aanvangshoogten
Topjury
Gedelegeerden
 
Uitslagen
Ceremonie protocollaire
Protesten
Nederlands record
Dopingcontrole
Medische verzorging
 
Afmelden
 
Info printen?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herenweg 3a Maarssen 0346-562590 info@boomkwekerijlhpost.nl
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videobeelden van alle onderdelen vanaf nu!  
De NK Junioren 2007 zijn geweest!  
Op naar Groningen 2008!  
 
 
Tweede melding/callroom

De deelnemers die door de technisch gedelegeerden zijn toegelaten tot de wedstrijd dienen zich te melden in de callroom:
 
De callroom bevindt zich links naast de atletiekbaan, achter het startnummer- en meldbureau.
 
Polsstokhoogspringen 60 minuten voor aanvang van het onderdeel
Overige technische onderdelen 40 minuten voor aanvang van het onderdeel
Looponderdelen 20 minuten voor aanvang van het onderdeel
 
Een deelnemer, die op het tijdstip van melden op het wedstrijdterrein bezig is met het verwerken van een ander onderdeel, kan zich door iemand anders in de callroom laten melden. De deelnemer dient wel op tijd bij het volgende onderdeel aanwezig te zijn. Na melding mag de callroom niet meer worden verlaten.

In de callroom vindt controle plaats op:
* reclame op kleding, tassen e.d. (WR art. 12, lid 4 t/m 7); ongeoorloofde reclame wordt afgeplakt
* het dragen van het verenigingstenue (WR art. 51, lid 1)
* schoenen en spikes (WR art. 51, lid 2)
* startnummers (WR art. 51, lid 3)
* inhoud van tassen: werpmaterialen, zend- en/of ontvangstelektronica zijn niet toegestaan; hulpmiddelen om de prestaties positief te be´nvloeden; tape op handen, vingers bijeen tapen is niet toegestaan; alleen kleefpleisters ter bescherming van open wonden zijn toegestaan.
 
Alle deelnemers worden geacht de inhoud van voornoemde artikelen uit het wedstrijdreglement te kennen. Ook tijdens de wedstrijd zal er door de wedstrijdleiding op worden toegezien dat de hierboven aangegeven regels worden nageleefd. De verantwoording voor naleving van deze regels ligt bij de deelnemers; overtreding hiervan kan diskwalificatie tot gevolg hebben.
 
Na eventuele mededelingen van de scheidsrechter/chef callroom, gaan de deelnemers samen met de juryleden naar het wedstrijdterrein.
 
© 2007 Stichting Atletiek Utrecht